na vrh

IATF 16949

Usluge » IATF 16949

IATF 16949:2016 – Sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji

IATF 16949 je usklađen sa standardom sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i u potpunosti poštuje ovu strukturu i zahteve.

Sertifikacija prema IATF 16949 je obavezna za organizacije koje žele da proizvode delove za automobilsku industriju.

To znači da automobilska organizacija koja traži IATF 16949 sertifikat takođe mora da bude u skladu sa ISO 9001:2015.

Cilj ovog standarda Automotive QMS je razvoj sistema menadžmenta kvalitetom koji obezbeđuje kontinuirano poboljšanje, naglašavajući prevenciju kvarova i smanjenje varijacija i otpada u lancu snabdevanja.

Ovaj standard QMS za automobile ne može se smatrati samostalnim standardom QMS-a, ali ga treba shvatiti kao dopunu i koristiti u vezi sa ISO 9001:2015

Zahtevi IATF 16949 uključuju sledeće ključne aspekte:

  • Bezbednost proizvoda
  • Upravljanje rizikom i planiranje vanrednih situacija
  • Zahtevi za ugrađeni softver
  • Upravljanje promenama i garancijom
  • Upravljanje dobavljačima

 

POSTUPAK SERTIFIKACIJE