na vrh

Politika

O nama » Politika

WRG /World Registrar Group/  teži da konzistentno obezbeđuje visok nivo nezavisnih provera koje ispunjavaju i prevazilaze očekivanja naših klijenta i ostalih interesnih strana, rezultirajući njihovim zadovoljstvom. 

WRG je predan usaglašenosti sa svim zakonskim zahtevima i zahtevima akreditacionih tela, kao i stalnom unapređenju efektivnosti svog sistema.    

WRG ima za glavni cilj uvećanje zadovoljstva klijenata i unapređenje svoje usluge. Ostali ciljevi se postavljaju periodično.